Ansatte

avdeling på liksom

BINGEN

Tordis Ulvik

Stilling: Pedagogisk leder

Christine Barstad Jørgensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Christine er for øyeblikket i fødselspermisjon.

Hanne Berg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne er for tiden i svangerskapspermisjon.

Hilde Grøtterød

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Imbi Ekren

Stilling: Pedagogisk medarbeider

FJØSET

Marthe Hoddø Fossland

Stilling: Pedagogisk leder

Britt Elin Nyborg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Toril Fredin Nordstad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stine Marie Aarvik

Stilling: Fagarbeider

Stine Marie er utdannet sosionom.

LÅVEN

Lillian Henriette Hov

Stilling: Pedagogisk leder

Kim Ove Green

Stilling: Pedagogisk leder

Marit Kverkild

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marit Trætli

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Toril Fredin Nordstad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

REDSKAPSBUA

Grete Krogen

Stilling: Pedagogisk leder

Karin Holmlimo

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Solfrid Anna Norvik

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Hilde Grøtterød

Stilling: Pedagogisk medarbeider

SAGBRUKET

Jonas Hallset

Stilling: Pedagogisk leder

Britt Karin Gjønnes

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin Alstad

Stilling: Pedagogisk leder

Stine Røstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Judith Tørrlen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Eva Berg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

STALLEN

Hilde Johansen

Stilling: Pedagogisk leder

Marit Kverkild

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Synøve Hogstad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Elin Rømo Winnberg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stine Marie Aarvik

Stilling: Fagarbeider

Stine Marie er utdannet sosionom.

SÆTRA

Tonje Marschhäuser

Stilling: Styrer

Tonje er styrer, og jobber også på avdeling Sætra.

Wenche Cathrine Norberg

Stilling: Pedagogisk leder

Trude Brandtzæg-Havdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Liv Irene Tangen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

TRØA

Britt Karin Gjønnes

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin Alstad

Stilling: Pedagogisk leder

Jonas Hallset

Stilling: Pedagogisk leder

Eva Berg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stine Marie Aarvik

Stilling: Fagarbeider

Stine Marie er utdannet sosionom.

UTMARKA

Kari Geitle Nesthus

Stilling: Pedagogisk leder

Hans Braseth

Stilling: Førskolelærer

Marthe Barstad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stine Marie Aarvik

Stilling: Fagarbeider

Stine Marie er utdannet sosionom.

VIKARER

Therese Sandstad

Stilling: Vikar

Marte Røstad Holberg

Stilling: Vikar

Aina Kaspersen Krogstad

Stilling: Vikar

Trine Trustrup

Stilling: Vikar

Andre ansatte

Ida Marie Thørring

Stilling: Daglig leder
74 08 00 40
ida@farmenbarnehage.no

Oddveig M Hamstad

Stilling: Renholder

Linda Grenne

Stilling: Kjøkkenassistent

Hilde Folladal

Stilling: Assisterende styrer

Hilde Folladal er assisterende daglig leder hos oss.