Kontakt

 

 

Farmen Menighetsbarnehage
Gjemble Søndre
7600 Levanger

T:74080040
E: ida@farmenbarnehage.no

 

 

Besøksadresse

Farmen Menighetsbarnehage
Gjemblevegen 65
7602 Levanger

Postadresse

Farmen Menighetsbarnehage
Gjemblevegen 65
7602 Levanger

Telefon

Hovednummer:74 08 00 40
TRØA:948 85 222
BINGEN:477 19 642
FJØSET:479 08 766
LÅVEN:948 09 858
STALLEN:941 34 893
SÆTRA:948 74 912
SAGBRUKET:477 58 135
REDSKAPSBUA:941 33 079
UTMARKA:901 98 491

Daglig leder

Ida Marie Thørring
Tlf: 74 08 00 40
E-post: ida@farmenbarnehage.no