PLANLEGGINGSDAGER 2018/2019

Planleggingsdager for barnehageåret 2018-19 : 23. august 24. august 5. november 31. mai 21. juni