BYGGESKIKKPRISEN 2014!

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune vedtok 10.12.14 at Farmen Menighetsbarnehage skulle tildeles årets byggeskikkpris 2014.

Her er Juryens begrunnelse (hentet fra Levanger kommunes hjemmeside):

Farmen barnehage har på et utmerket vis klart å kombinere det tradisjonelle gårdspreget med mere moderne form og farger. Samtidig har de klart å få bygget funksjonelt og praktisk.

Farmen har tatt utgangspunkt i beliggenheten ved Gjemble Gård og latt gårdstemaet bli en gjennomgående rød tråd i hele prosjektet. Hver sin avdeling har hver sitt gårdstema som f.eks: «Sætra», «Bingen», «Stallen» osv. Den mørke kledningen på hovedbygget er gjennomført med vedlikeholdsvennlige materialer. Det er brukt «Royal buerkledning» som har lang levetid. Samtidig har hver avdeling fått hver sin farge, noe som er gjennomgående i hele bygget, både utvendig og innvendig. Fasadeplatene med fargene er ikke-brennbare og tåler aggressive miljøer, disse er spraymalt med bil-lakk for å få de spreke fargene. Platene er lette å vaske og kan poleres ved behov.

Den mørke kledningen på hovedbygget og de ulike sterke fargene på de ulike avdelingene, gir en sterk kontrast mellom tradisjon og det mere moderne, samtidig som det fungerer rent praktisk. Farmen barnehage er et gjennomført bygg, både utvendig og innvendig, hvor man på en fin måte tar vare på gårdstemaet og kombinerer dette med moderne byggeskikk.

Funksjons- og logistikkløsninger fremheves også.