Søke barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars 2017. Du kan søke ved å gå inn på linken: http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/Barnehageplass---soknad/