Endring i vedtektene våre

Vi holder på med å endre vedtektene våre, som blir gjeldende fra 1.8.17. Disse vil bli lagt ut før 1.3.17. Ved spørsmål angående vedtektsendringene, kan dere ta kontakt.