ENDRING AV VEDTEKTENE VÅRE, GJELDENDE FRA 1.8.17

Vi har endret vedtektene våre. Disse gjelder fra 1.8.17. Se under felt om vedtekter.