Planleggingsdager 2017/18

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et år. Disse dagene er barnehagen stengt.

14. AUGUST 2017

15. AUGUST 2017

24. NOVEMBER 2017

18. MAI 2018

22. JUNI 2018