ÅRSPLAN 2018/19

Årsplan for barnehageåret 18/19 ligger under fanen årsplan. Virksomhetsplan som gjelder til og med 2020 ligger også ute.