ÅRSPLAN 2017/2018

Årsplan for barnehageåret 17/18 ligger under fanen årsplan. Vi jobber også med å endre deler av virksomhetsplanen, og dette vil bli lagt ut på hjemmesiden når arbeidet er revidert ferdig.