SØK BARNEHAGEPLASS

Velkommen som søker i vår barnehage. Søknadsfrist er 1.mars!

http://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/Barnehageplass---soknad/

 

Her kan du søke om barnehageplass, trykk på lenken over.