Virksomhetsplan 2016-20

Her finner du virksomhetsplanen for barnehagen, gjelder fra 2016-20, revidert i 2018