De minste barna i barnehagen.

Sætra er en avdeling for de minste barna i barnehagen i alderen 0-2 år. Sætra er avdelingen for de minste barna i barnehagen, fra 0-2 år. Naboavdelingen er Bingen som også er en avdeling for de minste barna, fra 0-2 år. Vi samarbeider tett opp i mot hverandre, og tilbringer mye av tiden sammen, enten i fellesskap eller gruppevis.

På Bingen og Sætra er vi opptatt av at barna skal ha det trygt og godt. Det er noe vi verdsetter høyt, da trygghet er noe som må ligge til grunn for at læring og utvikling skal skje. Vi har få fastlagte aktiviteter, men vi er tilstede sammen med barna på gulvet og tar tak i deres initiativ. For de minste barna er dette en av metodene for å medvirke i sin egen hverdag. De voksne støtter også barna i leken slik at de kan føle mestring i samspill med andre barn. Grunnlaget for godt vennskap legges allerede her.

Vi legger også vekt på et godt samarbeid med hjemmet gjennom åpen dialog, da det er en viktig del av barnas trygghet. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om noe er bra eller kan gjøres på en annen måte. Bare slik kan vi bli enda bedre.

Utetid er viktig for oss og vi går helst ut hver dag, men noen ganger er det andre behov som er viktigere for barnet. Da tar vi det heller neste dag. Uteleken er en arena hvor barna får tatt i bruk fantasien på en helt annen måte enn inne. I tillegg er det lettere for barna å finne tilpassede utfordringer når vi går på tur i nærmiljøet. I naturen finns masse som vi kan undre oss over sammen.

Sang og humor har vi også mye av. Vi synger til alle anledninger og så mye vi kan. Det ser vi at barna setter pris på og de viser ofte at de har lyst til å synge. Vi bruker mange sanger med bevegelser og da kan også de aller minste vise hva de har lyst til å synge.

Pedagogikken ligger til grunn for alt vi gjør i hverdagen vår. Både når det kommer til rutinesituasjoner og i frileken som skal være på barnas premisser, med enkeltbarnets forutsetninger og behov i fokus. Vi bruker fagområdene i rammeplanen aktivt ved å følge årstidene og andre sentrale hendelser og tradisjoner gjennom året.