Fjøset er en avdelingen for de mellomste barna, fra 1,5 til 3 år.

Fjøset er avdelingen for de mellomste barna i alderen 1,5-2,5 år. Naboavdelingen, Låven er samme aldersgruppe, og vi tilbringer en del tid sammen.

Trygghet for barn og foreldre

Vi ønsker å skape trygghet for barn og foreldre. Alle skal føle seg velkommen, og hvert enkelt barn skal bli sett her hos oss. For å oppnå dette er det viktig å imøtekomme de ulike behovene som hvert enkelt barn har. Vi ønsker en god og åpen dialog mellom barnehagen og hjemmet. På avdelingene er vi opptatt av trygghet, trivsel og tillit. Det bygger vi opp ved mye kjærlighet og omsorg for hverandre, voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen.

 

Barns medvirking

Barna skal få være med å skape sin egen hverdag. Vi undrer oss sammen med barna og er åpen for barna sin skaperglede og kreativitet. Gjennom trygge rammer, tydelige voksne og gode samtaler vil vi oppnå dette.

 

Lek som læring

Lek er morsomt, gledesfylt og på barna sitt eget initiativ. Den har stor betydning for alle utviklingsområder, og barn lærer best i samspill med andre barn. I barnehagen gir vi rom og tid til å leke gjennom organiserte aktiviteter, samt at vi legger til rette for den frie leken som er med på å øke barnas sosiale kompetanse, fantasi og skaperglede. Vi legger til rette for lek ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Vi voksne er tilgjengelige for barna, samtidig som de får frihet til å øke kreativiteten i den frie leken som ikke er voksenstyrt.

 

Humor

Humor er med på å skape en gledesfylt hverdag. Det gir trygghet og gode rammer for lett og god kommunikasjon.

 

Utetid

Vi er svært glade i år være ute. Her får barna brukt alle sansene sine, samt utvikle sine motoriske ferdigheter. Vi ser på naturen som en svært viktig læringsarena for barna.

 

Sang og musikk

Sang og musikk er en viktig del av vår hverdag. Vi voksne er viktige rollemodeller for barna, og er aktivt i utprøving med bruk av sang, musikk, rytmer, rim og regler. Vi skaper et lekende og musikalsk miljø, hvor barna får gleden av å synge og danse. Dette bidrar til at barna opplever trivsel, glede, latter, felleskap og mestring i hverdagen. Vi legger inn sang og musikk i de daglige rutinene, både spontant og planlagt. Vi ser det er godt for barna å ha musikalske opplevelser hver dag.