Stallen er avdelingen for barna i alderen 2-4 år.

Stallen er avdelingen for de mellomste barna i barnehagen.

 Vår viktigste oppgave er å gi barn og foreldre en trygg, god og forutsigbar hverdag. Vårt fokus er på enkeltbarnet, med leken i sentrum.

 • Trygghet ( barn og foreldre)
 • Barns medvirkning
 • Lek og læring
 • Sosial kompetanse
 • Humor
 • Utetid 

Mye av barns læring skjer gjennom lek. Når barnet sier "...idag har jeg bare lekt..", DA HAR BARNET:

 • Opplevd vennskap
 • Opplevd samspill mellom barn-barn og barn-voksen
 • Lært om regler og normer
 • Lyttet til andre øvd på å kommunisere, vist omsorg og opplevd empati
 • Øvet på å gi og ta
 • Utviklet seg emosjonelt og intellektuelt
 • Kjent på mestringsfølelsen, bygget selvtillit
 • Lært om egen identitet og grenser
 • Vært et barn
 • Øvd motorikken
 • Bearbeidet erfaringer og opplevelser
 • Øvet på konfliktløsning og forhandling