Trøa er avdelingen for barna i alderen 4-6 år.

Trøa er avdelingen for de eldste barna i barnehagen, som er 4-6 år.

Vår viktigste oppgave er å gi barn og foreldre en trygg , god og forutsigbar hverdag. Vårt fokus er på enkeltbarnet med leken i sentrum.

• Trygghet (barn og foreldre)

• Barns medvirkning

• Lek som læring

• Sosial kompetanse

• Humor

• Utetid

 

Mye av barns læring skjer gjennom lek. Når barnet sier "...idag har jeg bare lekt..", DA HAR BARNET:

 • Opplevd vennskap
 • Opplevd samspill mellom barn-barn og barn-voksen
 • Lært om regler og normer
 • Lyttet til andre, øvd på å kommunisere, vist omsorg og opplevd empati
 • Øvet på å gi og ta
 • Utviklet seg emosjonelt og intellektuelt
 • Kjent på mestringsfølelsen, bygget selvtillit
 • Lært om egen identitet og grenser
 • Vært et barn
 • Øvd motorikken
 • Bearbeidet erfaringer og opplevelser
 • Øvet på konfliktløsning og forhandling

 

FØRSKOLEKLUBBEN

Det skal være stas å vær eldst i barnehagen. Vi skal sørge for at overgangen fra barnehage – skole skal gå bra. Samspill med andre barn er avgjørende for barns læring og utvikling, og det er noe vi legger mye vekt på. De skal lære selvstendighet, ansvar, konsentrasjon, samarbeid og også litt om ABC, tall, begreper og former. På våren besøker vi skolen flere ganger så barna skal bli kjent der.

Barna skal få begynne på skolen med tanken om at JEG KAN!