Ønsker du plass i vår barnehage?

Vi begynner allerede i januar å planlegge opptak av nye barn fra høsten 2018. Søknadsfristen er 1.mars 2018. Søknaden legges inn på Levanger Kommunes hjemmeside.

http://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/Barnehageplass---soknad/

 

Trykk på lenken for å søke barnehageplass.

 

Velkommen som søker!