VELKOMMEN!

Farmen menighetsbarnehage er en 8-avdelings barnehage som er lokalisert i fantastiske naturomgivelser på Nesset i Levanger kommune. Vi startet opp i helt nytt barnehagebygg i august 2014, etter at Skogtrollet, Bamberg og Nesset menighetsbarnehager slo seg sammen til å bli Farmen menighetsbarnehage. Dagali barnehage kom i 2016. Høsten 2018, valgte vi å dele storbarnsgruppene i 3, slik at vi er 9 avdelinger. Vi startet opp avdeling utmarka, som er utegruppa vår, der de er ute på tur nesten hele tiden. Vi har et eget område, med stor og fin lavvo, som vi bruker mye på tur.

Vi er til sammen 9 avdelinger, 2 småbarns-, 4 mellom- og 3 storbarnsavdelinger, med til sammen 104 barn fordelt på 144 plasser ( sept 18).

Vi er til sammen 37 ansatte, og har flere faste vikarer på tilkalling og i engasjement.
Avdelingene er delt opp slik at det kan være opptil 18 barn som er over 3 år på en avdeling, og 9 småbarn som er under 3år på en avdeling. De under 3 år teller to plasser. På hver av disse avdelingene, skal det være 3 ansatte. Vi har et godt barnefaglig utdannet personalet, bestående av førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og pedagogisk medarbeidere, og det er bred erfaring når det gjelder arbeid med barn.
Vi ønsker ikke å ha grupper som er større enn 9 og 18 barn, da vi mener at dette er med å bidrar til trygge barn og foreldre, som føler seg sett og ivaretatt.

I barnehagen vår er det viktig for oss at:
- De voksne i barnehagen jobber for at barna utvikler seg og lærer i samspill med andre.
- Barnehagen legger til rette for gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.
- Alle barn og voksne blir møtt med respekt.
- Barnas positiver egenskaper styrkes gjennom ros.
- Barna skal få mye ros i hverdagen.
- Vi har humor/viser glede!
- Vi viser omsorg for og bryr oss om hverandre.
- Vi godtar hverandre som de vi er.
- Barn, foreldre og ansatte er trygge i barnehagen!!!


Ida Marie Thørring
Daglig leder
Farmen menighetsbarnehage