Tilvenning i barnehagen

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start på sin nye hverdag. Samtidig er vi veldig opptatt av at foreldrene skal føle seg trygge når de leverer barnet sitt hos oss. TRYGGE FORELDRE - TRYGGE BARN!

Den første tiden i barnehagen, er den tiden da barn, foreldre og personalet skal bruke på å bli kjent med hverandre, rutiner, omgivelsene etc. i barnehagen. Vi har stort fokus på at barn og foreldre skal føle seg trygge i barnehagen og på oss som jobber her, og det er derfor viktig at vi hele tiden har en åpen dialog om hvordan vi synes det går. Det er svært individuelt hvor lang tid hvert enkelt barn bruker på tilvenning, og vi er derfor opptatt av å sette hvert enkelt barn og deres behov i fokus. Det er vår jobb å sørge for at barna, men også foreldre får en fin start på livet i barnehagen.

 

Vi vil også ha en førstegangssamtale i løpet av den første perioden, slik at vi kan utveklse litt informasjon. 

 

Det er viktig for oss at vi har et godt samarbeid med barnas hjem, og at vi har en åpen dialog og sammen skaper gode relasjoner mellom barnehage og hjem. Dette ser man har god innvirkning på barnas trivsel og utvikling.