Redskapsbua er en mellomavdeling, for barn 2-3 år.

På Redskapsbua går barna som er 2 til 3 år.

Vår viktigste oppgave er å gi barn og foreldre en trygg, god og forutsigbar hverdag. Vårt fokus er på enkeltbarnet med leken i sentrum.

 • Trygghet
 • Barns medvirkning
 • Lek og læring
 • Sosial kompetanse
 • Humor
 • Utetid

Mye av barns læring skjer gjennom lek. Når barnet sier"..idag har jeg bare lekt..", DA HAR BARNET:

 • Opplevd vennskap
 • Opplevd samspill mellom barn-barn og barn-voksen
 • Lært om normer og regler'
 • Lyttet til andre, øvd på å kommunisere, vist omsorg og opplevd empati
 • Øvet på å gi og ta
 • Utviklet seg emosjonelt og intellektuelt
 • Kjent på mestringsfølelsen, bygget selvtillit
 • Lært om egen identitet og grenser
 • Vært et barn
 • Øvd motorikken
 • Bearbeidet erfaringer og opplevelser
 • Øvet på konfliktløsning og forhandling