Sagbruket er en av storbarnsavdelingene våre.

Sagbruket er en avdeling for barn i alderen 4-5 år.

Vår viktigste oppgave er å gi barn og foreldre en tyrgg, god og forutsigbar hverdag. Vårt fokus er på enkeltbanret, med leken i sentrum.

 • Trygghet
 • barns medvirkning
 • Lek og læring
 • Sosial kompetanse
 • Humor
 • Utetid

Mye av barns læring skjer gjennom lek. Når barnet sier "...idag har vi bare lekt..", Da har barnet:

 • Opplevd vennskap
 • Opplevd Samspill mellom barn-barn og barn-voksen
 • Lært om regler og normer
 • Lyttet til andre, øvd på å kommunisere, vist omsorg og opplevd empati.
 • Øvet på å gi og ta
 • Utviklet seg emosjonelt og intellektuelt
 • Kjent på mestringsfølelsen, bygget selvtillit
 • Lært om egen identitet og grenser
 • Vært et barn
 • Øvd motorikken
 • Bearbeidet erfaringer og opplevelser
 • Øvet på konfliktløsning og forhandlinger

FØRSKOLEKLUBB

Det skal være stas å være eldst i barnehagen. Vi skal sørge for ar overgangen fra barnehage til skole skal gå bra. Samspill med andre barne er avgjørende for barns læring og utvikling, og det legger vi mye vekt på. De skal lære selvstendighet, ansvar, konsentrasjon, samarbeid og også litt om ABC, tall, begreper og former. På våren besøker vi skolen flere hangher, så barna skal få bli litt kjent der. Barna skal få begynne på skolen med tanken om at JEG KAN!