Vedtekter gjeldende fra 1.9.2017

Her er nye endringer, gjeldende fra barnehagen barnehageåret 2017/18.