Bytte av avdelinger i løpet av barnehagetida

I Farmen har vi små-, mellom- og storbarnsavdelinger.