Planleggingsdager 2017/18

Vi har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Da er barnehagen stengt.

14. AUGUST 2017

15. AUGUST 2017

24. NOVEMBER 2017

18.MAI 2018

22.JUNI 2018